המשרד מתמחה בתחומי הנדל"ן, ייצוג דיירים ויזמים בפרוייקטים בתחום הנדל"ן, התמחות ספציפית בעסקאות תמ"א 38, ליטיגציה אזרחית מגוונת, תעופה, חברות, דיני משפחה וירושה ועסקאות בינלאומיות.

המשרד מתמחה בתחומי הנדל"ן, ייצוג דיירים ויזמים בפרוייקטים בתחום הנדל"ן, התמחות ספציפית בעסקאות תמ"א 38, ליטיגציה אזרחית מגוונת, תעופה, חברות, דיני משפחה וירושה ועסקאות בינלאומיות.

המשרד מתמחה בתחומי הנדל"ן, ייצוג דיירים ויזמים בפרוייקטים בתחום הנדל"ן, התמחות ספציפית בעסקאות תמ"א 38, ליטיגציה אזרחית מגוונת, תעופה, חברות, דיני משפחה וירושה ועסקאות בינלאומיות.

המשרד מתמחה בתחומי הנדל"ן, ייצוג דיירים ויזמים בפרוייקטים בתחום הנדל"ן, התמחות ספציפית בעסקאות תמ"א 38, ליטיגציה אזרחית מגוונת, תעופה, חברות, דיני משפחה וירושה ועסקאות בינלאומיות.

המשרד מתמחה בתחומי הנדל"ן, ייצוג דיירים ויזמים בפרוייקטים בתחום הנדל"ן, התמחות ספציפית בעסקאות תמ"א 38, ליטיגציה אזרחית מגוונת, תעופה, חברות, דיני משפחה וירושה ועסקאות בינלאומיות.

מבחר פסקי דין ופרסומים

בית משפט עליון

רעא 2113/07 אופן סקי בע"מ נ' POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT POLISH AIRLIN
ערכאת הערעור המוסמכת לדון על בהחלטת רשם שהוא גם שופט.

עא 3116/04 דוואק עדל נ' אביטל נכסים ח.כ בע"מ
זכות איש קשר לעמלה בעסקת מקרקעין.

רעא 8739/07 יוסף שמיס נ' עו"ד יורם אבי-גיא
זכות ערעור של חייב על החלטת רשם הוצל"פ לאשר מכירת נכס מקרקעין לצד ג'.

ע"א 1232/12 דוד צלאח ובניו בע"מ נ' עו"ד איתן ארז (בתוקף תפקידו כמפרק חברת קלרין טבריה חברה לבניין בע"מ)
שופטים: י' דנציגר , צ' זילברטל , מ' מזוז
נקבע:
גם אם סעד הקיזוז שהתבקש ע"י המפרק לא היה הסעד המתאים – הרי שהתוצאה אליה הגיע ביהמ"ש המחוזי, של שיפוי קופת הפירוק בסכום ההוצאות שהוצאו בפועל, הינה למעשה התוצאה הרצויה והראויה שהייתה מושגת גם אילו היה המפרק פועל בדרך המלך.
חוזים – הפרה – תרופות
חוזים – קיזוז – התנאים לקיזוז
חברות – פירוק – קיזוז
קניין – זכות – זכות אובליגטורית

בגצ 960/87 רמי אלון נ' עירית הרצליה
שופטים: מ. אלון , מ. בייסקי , ש. נתניהו
דחיית עתירה למתן רשיון עקב אי נקיון כפיים בכך שהעותר פתח את העסק לפני מתן הרישיון.
נקבע: עתירת העותר היא למתן צו על תנאי כנגד המשיבים להאריך תוקפו של רישיון עסק שניתן לו. מתוך תגובת המשיבים עולה כי העותר בא בעתירתו בפנינו כאשר הוא הפעיל את העסק ללא רשיון, ואין זה משנה אם כך נהג שלש פעמים או שש פעמים. מעיון בחומר שבפנינו עולה שגם בשלב יותר מוקדם החזיק העותר את עסקו פתוח לזמן מסוים, בטרם היה מסמך מתאים לכך בידו. כלל גדול הוא בידינו שאין לעלות לבית משפט זה ולעמוד בו, אלא למי שבא בנקיון כפים. העותר דנן מפר חוק,

 

בית משפט מחוזי וועדת ערר

פשר (ת"א) 2607/08 שמעון אייזנברג נ' חברת דוד צאלח ובניו בע"מ
שיקולי בית משפט במתן צו לפירוק חברה כשלא ניתן פסק דין חלוט לביסוס החוב.

תא (ת"א) 1848/05אופן סקיי בע"מ נ' לוט נתיבי אויר פולניים
משפט בינלאומי פרט- הדין החל על סכסוך בין נציגות חברת תעופה לחברת התעופה.

הפ (ת"א) 1207/05 משיח ניצן נ' קארין חדידה
פסק דין הצהרתי לביטול חוזה מכר דירה בעילת עושק.

תא (ת"א) 536/96 דוואק עדל נ' אביטל נכסים ח.כ בע"מ
דחיית תביעת יזם עסקת מקרקעין לעמלת תווך בגין העסקה.

עא (ת"א) 1283/06 מירמוביץ גדי נ' קשת רעיונות בע"מ
מועד תחולת חיוב בהפרשי הצמדה וריבית פיגורים בגין סכום שנפסק בערעור על דרך פשרה.

עז'(ת"א) 315/93, עיזבון עליזה בן ישי ז"ל
קבלת התנגדות לקיום צוואה שנערכה לטובת מטפלת בזוג קשישים בעלי ממון בעילה של השפעה בלתי הוגנת
ניתן ע"י כב' השופט ג' קלינג בתל-אביב פס"ד על פיו נדחתה הבקשה לקיום צוואה.

תא (ת"א) 1193-09 דר' אירית וידר נ' דוידוביץ הדי
שופטת: דניה קרת מאיר
בימ"ש מחוזי קיבל בחלקה תביעה לצו שיחייב את הנתבעת לקיים את התחייבויותיה על פי הסכם שיתוף במקרקעין בקובעו, כי תביעה שהסעד המתבקש בה הוא צו המופנה לצד בהסכם שיתוף, שיקיים את ההתחייבויות שיאפשרו את הרישום שיקנה להסכם אופי של זכות קניינית הינה תביעה בעניין אחר הנוגע למקרקעין ולא תביעה בדבר חזקה או שימוש.
מקרקעין – הסכם שיתוף – שיתוף
בתי-משפט – סמכות – מקרקעין
התיישנות – שיהוי – מתי מתקיים

ע"א 2184-09 דוד צאלח ובניו בע"מ נ' וייזגואן ו38 אח' ואח'
מיני-רציו:
הפחתת פיצוי מוסכם על איחור במסירה של קבלן-עד למועד החלפת המפרק בפרויקט מגדל המלכים בטבריה יש לפסוק למבקשים את מלוא הפיצוי המוסכם לאור התנהלות קופת הפירוק; ממועד החלפת המפרק ואילך, שאז חלה התקדמות בפרויקט, אך היו עיכובים שלא באחריות הקבלן, יעמוד הפיצוי על 33% מהשיעור המקורי.
בהליך הערעור הופחת סכום נוסף בגין התקופה עד אישור ההסכם ע"י בית המשפט ובגין תקופה בה היו צוי מניעה.
הדיירים חוייבו בהוצאות משפט בערעור בסך 40,000 ₪.

ערר (ת"א) 5051/14 חברת יחד חיזוק מבנים בע״מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה – רמת-גן
שופט: מיכה גדרון
ערר על החלטת ועדה מקומית בהיתר, השבחה, פיצויים ותכנית – רג/ 14/ 5051:
סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה לבניין קיים.
ניתן פסק דין עקרוני כי ניתן לבנות חניות בתחום שביל גישה לחניות בין שני בתים משותפים כאשר לבניין האחר יש זיקת הנאה למעבר בשטח שבקניין הבניין השני.
נקבע כי התקנת מכפילי החניה לא פוגעת בזכות המעבר.

בית משפט שלום, עבודה ומשפחה

תא (ת"א) 16294-08חיה גולדרינג נ' דרור תמרי
דחיית תביעה לפיצוי בגין לשון הרע בנימוק שאין הדברים מהווים בנסיבות הוצאת לשון הרע. נקבע שגידופים הנאמרים בשעת כעס במסגרת סכסוך שכנים לא ייחשבו בדרך כלל לשון הרע, שכן אינם נתפסים כאמירה עובדתית ע"י האדם הסביר

תא (ת"א) 37544/04 ציקרט אברהם נ' חב' שוקו ספורט וואר בע"מ
פרשנות הסכם בע"פ כנגד מסמך בכתב בהסכם שכירות ודחיית טענה בעניין זה.

הפ (נת') 144/06ענבר אינטרנשיונל מערכות מיגון בע"מ נ' ס.ע.ס. רכב שפרעם בע"מ
מתן פסק דין הצהרתי לבעלות ברכב .

תא (הרצ') 3783/01אופן סקי בע"מ נ' אליגולשוילי ברנד
חיוב אדם שבחשבונו הופקד שיק שנגנב מחברה וזוייף בהיסב להחזר סכום השיק.

עב (ת"א) 7487/01קעדאן עבד אלבאסט סעיד נ' לוטר בע"מ
דחיית תביעת עובד מהשטחים לפיצוי פיטורין עקב אי התייצבותו לעבודה מחמת העדר אישורים ברשויות הבטחון.

עב (ת"א) 6031/03 ג'מאל צלאחאת נ' לוטר בע"מ
אי השגת אישורים לכניסת עובד והעסקתו מהוים טעמים אובייקטיבים שאינם בשליטת המעביד ולכן נדחתה תיעת העובד לפיצויי פיטורים.

עא (י-ם) 1161-07 רוטשילד נ' מדינת ישראל
דחיית תביעת איש בטחון לפיצויי בגין שעות נוספות בחו"ל עקב הוראות שות"ש ותקדים דומה בעניין אחר.

תמ"ש 42434/07- פס"ד מ- 15.03.2011
בעל שפרסם בלוג באינטרנט המכפיש את אשתו בהליכי גירושים ממנו חוייב בפיצוי בגין פגיעה בפרטיותה.

סע (ת"א) 40986-06-11 אחמד טבאל נ' לוטר בע"מ
שופטים: דורי ספיבק
תביעה לתשלום רטרואקטיבי להפרשי שכר ,פיצויי הלנה ופיצויי פיטורים במיליוני שקלים שהגישו קבוצה של 24 עובדים פלסטינים מהשטחים, שהועסקו כולם במפעל לאריגת בדים שפעל באזור התעשיה ניצני שלום, עד לסגירתו בשנת 2011 עקב עזיבתם הקולקטיבית נדחתה
ברובה המכריע ונפסק סכום מינורי לחלק מהם. לבית הדין הארצי על פסק הדין נדחה.

תא (ת"א) 32552/99 עמידר-החברה הלאומית לשכון עולים בישראל בע"מ נ' משה אביסרור
שופט: אשר גולדין
תביעה לפינוי וסילוק ידם של הנתבעים מהדירה הנמצאת בהרצליה, ולהשבתה לתובעת כשהיא נקיה מכל אדם וחפץ מטעמה, וכן לתשלום דמי שימוש ראויים. תביעת הפינוי התקבלה התביעה לשכר ראוי נדחתה.

תא (הרצ') 952/04 ניסים נחמוקה נ' אליהו שחר סמירה
שופט: צבי דותן
התקבלה תביעה להסגת חומה פולשת בין שכנים לקו הגבול ולא התקבלה טענה כי בוצעה החלפת שטחים בין הצדדים. תביעה לדמ"ש ראויים נדחתה.
תא

(כ"ס) 2986-07 ישראל צ'רלי קסוס נ' המבריא בע"מ
שופט: דוד גדול
התובעים הגישו תביעה כספית שבה הם עותרים לביהמ"ש כי יורה על חיובם של הנתבעים, בית אבות , לשלם להם סך של 2,238, 819 ₪. (השבת דמי הכניסה למעון בניכוי דמי אחזקה שוטפים. התביעה נדחתה וכן נדחו סעדים לפיצויי נזיקין.

תא (ת"א) 158281/02 משה יצחק נ' איגוד ערים שרותי כיבוי הרצליה
סוג עניין: נזקי גוף
התובעים סבורים כי הפיצוי הראוי במקרה טרגי זה הוא סך של 2,944, 861 ₪ ואילו הנתבעות סבורות כי הפיצוי הראוי הוא סך של 20,000 ₪ כעזרת הזולת ובתוספת סך של 50,000 ₪ כנזק לא ממוני שעיקרו קיצור תוחלת חיים .
התיק מעלה סוגיות קשות של משפט ועובדה, שאלת חבות, תוחלת חיים ומשמעותה של מחלת הלויקמיה בה לקה המנוח בנוסף למחלת המזוטליומה.
התביעה כנגד צד ג' ספק חליפות מגן שיוצג ע"י המשרד ,נדחה תוך חיוב בהוצאות.

תא (ת"א) 35396-12-15 אודם ספיר יזום ובניה בע"מ נ' זמקום השקעות ונכסים בעמ
שופטת לימור ביבי
סוג עניין: מקרקעין – פירוק שיתוף-אי מתן צו לגילוי מסמכים נרחב מטעמי חסיון וסודיות מסחרית
בית המשפט קיבל טענת התובעת המיוצגת ע"י המשרד, לדחות בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים בתביעת פירוק שיתוף, בקבלו טענת סודיות מסחרית ופגיעה בפרטיות שהועלתה ע"י התובעת.

תא (ת"א) 37811-10-13 חנה רפפורט נ' תומר אורני
שופטת: יסכה רוטנברג- פס"ד מאוגוסט 2016.
תביעה כספית בסכום של 420,000 ₪ שיסודה בהסכם מכר דירה, שבוטל.
התביעה נגד הנתבעים שיוצגו ע"י המשרד נדחתה במלואה תוך חיוב בהוצאות משפט בסך 50,000 ₪.
קיזוז פיצוי מוסכם וביטול החוזה שבוצע ע"י הנתבעים הוכר על ידי בית המשפט.

לפרטים נוספים וייעוץ חייגו